Individualne radionice

Home / Individualne radionice

Rad sa instruktorom 1 na 1 ili u maloj grupi (do 4 osobe koje sami odaberete).

Intenzivna obuka za 3 tematske celine po dogovoru: paljenje vatre, prečišćavanje vode, izrada skloništa, nalaženje i priprema jestivih sezonskih biljaka, upotreba trenutno dostupnih resursa, korišćenje luka i strele, praćenje tragova…

Vreme i teme radionica se unapred dogovaraju.

Okvirno vreme održavanja radionica: 09 – 15 časova.

Cena: 13.000 din.

U cenu uključeni materijali za rad, osveženje, fotografije u elektronskom formatu i ručak u prirodi.

 

Kontakt