Misija i vizija

Udruženje „Staro Brdo“ je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja zaštite i kvaliteta života konja, životne sredine, zdravlja ljudi, promocije društvene odgovornosti, eko turizma, aktivnog života u skladu sa prirodom, očuvanja starih zanata i veština.

• Vizija

Udruženje „Staro brdo“ nosilac je pozitivne promene društva u odnosu prema prirodi i životinjama, konjima posebno. Sebe vidi kao deo društva u kome će se ljudi prema prirodi i životinjama odnositi sa poštovanjem i prepoznavanjem uzajamne neraskidive veze.

• Misija

Udruženje „Staro brdo“ bavi se aktivnim radom na zaštiti i unapređenju kvaliteta života konja, kao i promocijom i edukacijom u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine i zalaganjem za aktivan život u skladu sa prirodom. Udruženje ostvaruje ove ciljeve kroz direktan rad sa ugroženim, zlostavljanim i zanemarivanim konjima kojima se pruža smeštaj i oporavak; organizovanjem radionica i aktivnosti sportsko-zabavno- edukativnog karaktera za sve uzraste; javnim zastupanjem i podizanjem svesti javnosti o značaju poznavanja prirode i aktivnog života u skladu sa tim principima.