O nama

Mi smo Udruženje „Staro Brdo“, nastalo od male grupe ljubitelja konja ciji je cilj spašavanje, rehabilitacija, (re)socijalizacija i zbrinjavanje konja.

2015. osnovali smo azil za konje koji je kao takav jedini centar u zemlji osposobljen za pružanje optimalnih uslova za život konja koji bi, da azil nije dostupan, usled trauma i povreda izazvanih nehumanim tretmanom bili osuđeni da ostatak života provedu u neadekvatnim uslovima. Životinjama koje su prošle kroz pakao eksploatacije neophodno je pružiti podršku i pomoć kako bi im bila omogućena nova šansa za život i sanirane kako fizičke tako i psihičke posledice.

Osnivanje azila je naš pokušaj da probudimo svest da životinje nisu rekviziti za postizanje sopstvenih sebičnih ciljeva, da konji imaju emocije i potrebe, kao i da zlostavljanje životinja nije ništa manji zločin od zlostavljanja ljudi. Patnja kroz koju prolaze konji prema kojima se čovek ophodi kao da su ništa drugo do sredstvo za ostvarenje profita je nesaglediva, a posledice tragične.

Ali pod Starim brdom krijemo i razne zabavne zanimljivosti.:)

Sve veći broj ljudi odlazi u velike gradove, naseljava solitere, okružuje betonskim zidovima, guši i zaboravlja svoje korene koji sežu duboko i streme visoko. Ostaje sputan sve više, teskoban, a da ne zna razlog tome. Zato se svi nasi projekti nadovezuju na primarnu brigu o konjima kao delu prirode. Projekat povratka prirodi, učenja jezika kojim nam priroda govori i učenja načina na koji prirodi treba da odgovorimo. Principi poštovanja prirode kao takve, briga o njoj, korišćenje materijala koji nam ona daje kako bismo na najbolji mogući način ostali deo nje. Ovde ćemo vas učiti da osluškujete zvuke šume, reke, ptica i životinja, da pratite tragove, čitate znakove, da se snađete ukoliko se nađete van dometa mobilne mreže ili sigurnosti betonskog okvira, da naučite da upalite vatru, postavite šator, pronađete hranu,…

Učićemo vas o značaju reciklaže materijala i tome šta sve zanimljivo i korisno mozete da napravite od njih. O zdravom životu, o vežbanju. O izazovima. Postavljaćemo prepreke koje će vam delovati nemoguće. I pokazati načine da se sa tim preprekama izborite.

Da se zabavljate u prirodi i da nađete mir u njoj.:)