Azil za konje – Pomozite

Finansijska pomoć:

Primalac: Udruženje Staro brdo

Broj računa: 150-25986-71 , Direktna banka AD Kragujevac

Pay Pal: sanctuaryoldhill@gmail.com

Western Uninon: Željko Iličić, Karađorđeva 299, Lapovo, Srbija

IBAN: RS35 1500 0718 0000 4980 68

BIC/SWIFT: KRAGRS22

 

Pomoć u robi:

Kontaktirajte nas, ukoliko nas možete pomoći donacijama u hrani, materijalu za gradnju bokseva i nadstrešnica, lekovima, opremi za konje i štale,…

Kontakt: azilstarobrdo@gmail.com